LID WORDEN

Wil je ook lid worden van onze mooie club? Je bent van harte welkom. Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt. Klik hier om meteen door te gaan naar het aanmeldformulier voetbal.

Man / Vrouw
Man
Vrouw
Bent u eerder lid geweest van ksv BWO of een andere voetbalvereniging?
Ja
Nee
Heeft u interesse in informatie met betrekking tot de mogelijkheden van sponsoring binnen de vereniging en mag de sponsorcommissie derhalve contact met u opnemen (binnen 2 weken na ontvangst van bevestiging)?
Ja
Nee
 1.  Alle nieuwe leden van 10 jaar en ouder dienen een recente pasfoto in te leveren of digitaal (jpg, gif of png) op te sturen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 2. Leden die 16 jaar of ouder zijn dienen een copy van een rijbewijs, paspoort of ID kaart bij te voegen.
 3. De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten (ter inzage in het clubhuis)
  en het huisreglement van ksv BWO.
 4. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds wil
  bedanken, m.u.v. een medische indicatie of verhuizing.
 5. Nieuwe leden zijn over het resterende verenigingsjaar contributie verschuldigd.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend.
  Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie.
 6. Teneinde als lid tot de vereniging te worden toegelaten dient onderstaande machtiging te worden verleend.
Digitale pasfoto
Browse Files No file chosen

Incassant ID: NL45ZZZ400734670000

Handtekening (plaats je handtekening hieronder met je muis of via je touchscreen) *
Clear

PRIJSLIJST per 1-1-2024

   
Senioren €28,50 p/mnd €342,- p/jr
Jeugd t/m 17 jaar €21,50 p/mnd €258,- p/jr
Mini's (<7 jaar) € 16,50 p/mnd € 198,- p/jr
35+/45 € 28,50 p/mnd € 342,- p/jr 
7-7 vrijdag € 17,00 p/mnd € 204,- p/jr
Steunende leden met stemrecht € 9,50 p/mnd € 114,- p/jr
Sympathisanten Vrije gift  

 

 

Steunende leden die weer willen gaan voetballen: hiervoor graag opnieuw een inschrijfformulier invullen, en deze tezamen met een recente pasfoto mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

OPZEGGEN

Als je wil stoppen met voetballen dan kun je dat schriftelijk doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam, adres en geboortedatum. Afmeldingen die aan leider en/of trainer zijn doorgegeven worden niet in behandeling genomen. Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat vermeld in de statuten van ksv BWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

 

WIJZIGINGEN

Wijzigingen van persoonlijke en betaalgegevens (adres, email, rekeningnummers e.d.) graag steeds zo spoedig mogelijk doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Oud adres

Nieuw adres

Man / Vrouw
Man
Vrouw

Als lid van ksv BWO verzoek ik het rekeningnummer t.b.v. de incasso te wijzigen. 

 1. De machtiging dient getekend te worden door rekening bevoegden. 
 2. De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten (ter inzage in het clubhuis) en het huisreglement van ksv BWO. 
 3. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds wil bedanken, m.u.v. een medische indicatie of verhuizing. 
 4.  Nieuwe leden zijn over het resterende verenigingsjaar contributie verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend. 
 5. Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. 

 

Incassant ID: NL45ZZZ400734670000

De contributie bedraagt per 1-1-2024

 

Voetbal

   

contributie per 1-1-24

Maand

Senior

28,50

Jeugd t/m 17 jaar

21,50

Mini's (< 7 jaar)

16,50

35+/45+

28,50

7-7 op vrijdag 

17,00

Niet spelend lid

  9,50

 

Handbal

   

contributie per 1-1-24

Maand

Senior

28,50

Jeugd t/m 17 jaar

19,50

Mini's (< 7 jaar)

16,50

Recreanten

21,50

Niet spelend lid

  9,50


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ksv BWO om van zijn/haar Bankrekeningnummer maandelijks het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven.

Machtigingskenmerk: BBKX86E000

Handtekening (plaats je handtekening hieronder met je muis of via je touchscreen) *
Clear

OVERSCHRIJVINGEN

Als je van een andere voetbalclub komt dan moet je van die club worden overgeschreven naar BWO. Je dient hiervoor een verzoek in bij je oude club. De ledenadministratie van BWO krijgt dan van de KNVB een digitaal verzoek om akkoord te gaan. Er hoeft geen overschrijvingsformulier of spelerspas te worden ingeleverd bij je nieuwe club BWO.

Overschrijvingen in de A categorie zijn beperkt tot bepaalde periodes in het jaar. De KNVB zal alleen in uitzonderlijke situaties daarvan afwijken. Kijk voor meer informatie op www.knvb.nl

 

ALGEMEEN

Voor alle vragen over contributie en lidmaatschap kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

GEZINSKORTING

Alleen voor thuiswonende kinderen jonger 18 jaar (peildatum 1 juli) 1 en 2 gezinsleden volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.

 

JEUGDSPORTFONDS

Als je een laag inkomen hebt dan kun je onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Hengelo in aanmerking komen voor een bijdrage in de contributie. Aanvullende informatie is te vinden op www.hengelo.nl. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om via het jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie te krijgen. Informatie: www.jeugdsportfonds.nl of neem contact op met het contactpersoon binnen BWO: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., via 0633673631.

 

REKENINGNUMMERS

De contributie die door BWO per incasso wordt geïnd, vindt plaats op de 28e van elke maand.

contributie:          NL34 ABNA0807 4142 71
overige zaken :    NL11 ABNA0807 4077 98

 

INCASSO OVERZICHT

De contributie wordt maandelijks op de 28ste geïncasseerd, tenzij de 28e in het weekend valt of de 28e op een feestdag valt. In dat geval wordt de contributie op de eerstvolgende werkdag geïncasseerd. In de bijlage vind je het overzicht van de data waarop de contributie geïncasseerd wordt voor het seizoen 2023-2024. 

Laatste nieuws

50 jaar (handbal)scheidsrechter

Zondag (7 april j.l.) heb ik mijn 50-jarige (handbal)scheidsrechters carri...
Lees verder >

Vriendenloterij

BWO heeft al heel lang de wens om meer faciliteiten voor de jeugd te realis...
Lees verder >

Nieuw bestuur Club van 100

Na het opzetten van de Club van 100 en het realiseren van een aantal mooie ...
Lees verder >
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.